Firma pôsobí na trhu od roku 1993 a v roku 2008 prešla z fyzickej osoby na s.r.o. Zaoberáme sa rekonštrukciou a vybudovanie nových inžinierských sietí.

Šemat s.r.o.
Naše projekty
Realizujeme zakázky v odbore plynárenstva, teplomostných zdrojov, kogeneračných jednotiek a ost staníc, voda, kanál a tiež komplet montážne práce so všetkými potrebými povoleniami a certifikátmi.
Naše stroje
 • VERMEER D7x11a


  je zariadenie na riadené horizontálne mikrotunelovanie určené na pokládku inžinierských sieti bez výkopnovým spôsobom. Výhodou je možnosť realizácie vrtu bez montážnehych šacht z bodu 0 do bodu 0. Dĺžka jednotlivých vrtov je možná až do 100 m. Vhodné na výstavbu líniových stavieb ( vodovod, plynovod, kanalizácia, el. prípojky, info. siete ). Možné dimenzie od 50 mm do 315 mm HDPE potrubia.
 • PERFORATOR PBA 100


  je perforátor PBA100 je riadený vrtný šnekový systém. Základným technologickým postupom je montáž oveľových chráničiek pod teleso prekážky natláčaním a súčastným odťažovaním nadbytočnej zeminy z vnútorného priestoru chráničky pomocou ťažobných šnekov. Výhodou tejto technológie je vysoká presnosť až na 0,2 % sklonu ( spád, stúpanie ), čo je veľmi dôležité pri výtavbe kanalizácie. Možná inštalácia materiálov ( sklolaminát, oceľ kamenino, betón ) od priemeru 426 mm do 1016 mm.
 • Ponúkané stroje majú výhodu:


  • plán organizácie dopravy
  • netreba podpravné značenia
  • urýchlujú prácu: rezanie a búranie asfaltu
  • šetria materiál: piesok, makadam, štrk
  • odvozy na skládku, poplatky za skládku
  • upravenie do pôvodného stavu / zásypy, podsypy, hutnenie, asvaltovanie
  • čistenie komunikácii
 • GRUNDOPIT 40/60


  je hydraulické vrtné zariadenie vhodné na realizáciu domových prípojok ( voda, kanál, plyn, elektrika, informačné siete ) riadeným a kontrolovaným spôsobom vŕtania. Kontrola vrtu je zabezpečená lokalizačným zariadenín Digi Track MARK IV. Výhodou súpravy je malý montážny priestor potrebný na realizáciu vrtov. Možné inštalovať potrubia od pr. 33 mm do 160 mm z materiálu HDPE, PVC. Technológiu vkladáme do vopred pripravenej monrážnej šachty o rozmere 1,5 x 1,5 x hĺbka.
Kontaktujte nás

Kontakt
0905 490 810
IČO: 36 656 101
Adresa:
Majeríková 1215/1
031 01 Liptovský Mikuláš